เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า สร้างพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

การขับเคลื่อนสู่สังคม Net-Zero ได้กลายเป็นความท้าทายครั้งใหม่ เมื่อทั่วโลกต่างมีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ‘ความยั่งยืน’ จึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดการตั้งคำถามว่า ‘เราจะเข้าร่วมพันธกิจนี้หรือไม่’ แต่เป็น ‘เราจะเริ่มต้นเมื่อไร’ ประเด็นนี้ได้กลายเป็นวาระที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงาน ก่อนนำสู่แนวทางในการปฏิบัติจริง

ความท้าทายในภาคพลังงาน
การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) หมายถึงการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ หรือเกือบเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ทำให้องค์กรหลายแห่งเริ่มมองหาโซลูชันสำหรับธุรกิจ ที่จะช่วยพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

และนี่คือความมุ่งมั่นของบ้านปู เน็กซ์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเราออกแบบโซลูชันพลังงานแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของลูกค้า พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยกัน

โซลูชันพลังงานสะอาดจากบ้านปู เน็กซ์
สำหรับบ้านปู เน็กซ์ พลังงานสะอาดต้องถูกจัดการด้วยระบบอันชาญฉลาดอย่าง “ระบบโซลาร์เซลล์” ของเราเป็นบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ที่มีการนำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการติดตั้งระบบฯ ควบคู่ไปกับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบการผลิต การใช้พลังงาน และยอดประหยัดได้แบบเรียลไทม์

ระบบโซลาร์เซลล์ของบ้านปู เน็กซ์ สามารถติดตั้งได้บนหลังคาทุกประเภท คลอบคลุมทุกธุรกิจ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด และปั๊มน้ำมัน ทำให้ทุกธุรกิจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนได้

พลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลดีกับธุรกิจอย่างไร

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

การนำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ “โซลาร์ รูฟท็อป” (Solar Rooftop) มาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมาพร้อมกับระบบอันชาญฉลาดที่ช่วยเสริมสร้างการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างความคุ้มค่าจากการลงทุน และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านต่าง ๆ ให้กับสังคม ตั้งแต่การลดค่าใช้จ่ายขององค์กรด้านพลังงาน ไปจนถึงการพัฒนากลยุทธ์ตามหลักการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในด้านสิ่งแวดล้อม โซลาร์ รูฟท็อป ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เนื่องจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากระบบฯ จะไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และอีกทั้งยังช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ผลิตขึ้นได้ใหม่อย่างไม่จำกัด ผลที่ตามมาคือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนและสังคม

  • สร้างภาพลักษณ์องกรที่ดี

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ที่นำไปสู่การสร้างความตระหนักและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าขององค์กร และสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ที่คำนึงถึงแนวคิด ESG 3 ประการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริการการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปของเรา
บ้านปู เน็กซ์ มีบริการให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่ ออกแบบระบบ และติดตั้ง จากผู้เชี่ยวชาญของเรา นอกจากนี้ เรายังพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบการจัดการพลังงานที่สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือนในกรณีระบบเกิดความขัดข้อง และการแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทิศทางของระบบโซลาร์รูฟท็อปในอนาคต
อัตราการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโซลาร์เติบโตสูงขึ้นในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ และถูกคาดการณ์ว่าจะยังคงเติบโตต่อไป เนื่องจากต้นทุนการผลิตและราคาติดโซลาร์เซลล์ลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากรายงานของ IEA พบว่า จำนวนอาคารที่ใช้แผงโซลาร์ในการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 25 ล้านหลังคาเป็นมากกว่า 100 ล้านหลังคาภายในปี 2030 ดังนั้น ในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาในอีกหลายภาคส่วนของโลก อาจกล่าวได้ว่า พลังงานแสงอาทิตย์จะกลายเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน

พาร์ทเนอร์ด้านพลังงานสะอาดในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ บ้านปู เน็กซ์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการจากองค์กรชั้นนำหันมาให้ความสนใจการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้: https://www.banpunext.co.th/contact/smart-energy-generation

อ้างอิง:

  1. https://www.se.com/ww/en/insights/sustainability/technology-and-innovation/the-time-for-net-zero-transition-is-now.jsp
  2. https://www.iea.org/reports/approximately-100-million-households-rely-on-rooftop-solar-pv-by-2030
  3. https://www.fortunebusinessinsights.com/solar-rooftop-market-103801