‘ไมโครกริด’ ระบบผลิต กักเก็บ และจ่ายไฟฟ้าแบบครบวงจร

เพราะบางพื้นที่ในประเทศไทยยังคงมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเกาะที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง พื้นที่ห่างไกล หรือธุรกิจที่ใช้ไฟปริมาณมาก รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง คือสิ่งที่ ‘บ้านปู เน็กซ์’ ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงได้พัฒนาโซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืนโมเดลใหม่ “ระบบไมโครกริด (Microgrid)” เพื่อความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 100% อย่างยั่งยืนไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการนำศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้ เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมและการใช้ไฟฟ้า เพราะพลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนทั้งภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือน แต่บางพื้นที่ในประเทศไทยยังขาดแคลนไฟฟ้า หรือมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ โดยบ้านปู เน็กซ์ ได้มีโครงการนำร่องติดตั้งระบบไมโครกริดครบวงจรรายแรก ‘มะลิ รีสอร์ท’ เป็นรีสอร์ทบนเกาะที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟดีเซล ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยมลภาวะ สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ชุมชน และระบบนิเวศบนเกาะ ซึ่งไมโครกริดที่ออกแบบให้กับรีสอร์ท สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30% ต่อเดือน ประหยัดสูงสุดถึงปีละ 1 ล้านกว่าบาท พร้อมส่งเสริมพลังงานสีเขียวจากพลังงานสะอาด และความต้องการแหล่งพลังงานที่มั่นคง เชื่อถือได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบไมโครกริด (Microgrid) คืออะไร?

ไมโครกริด คือ การรวมตัวกันของแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่หนึ่งแหล่งขึ้นไปเพื่อส่งจ่ายไฟฟ้าและควบคุมสั่งการเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นระบบไมโครกริดหรือโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบแยกตัวเป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (ออฟกริด) หรือจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (ออนกริด) ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยแหล่งผลิตไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริด สามารถเป็นได้ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียน

หมดปัญหากวนใจ ใช้ไฟฟ้าได้เพียงพอ เมื่อติดตั้งกับผู้เชี่ยวชาญ

“ระบบไมโครกริด (Microgrid System)” ของบ้านปู เน็กซ์ เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถผลิต กักเก็บ และจ่ายไฟฟ้าภายในระบบเดียวแบบครบวงจร ที่ช่วยประหยัดต้นทุนด้านพลังงานให้แก่ธุรกิจ ลดต้นทุนค่าไฟ ลดมลภาวะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแหล่งไฟฟ้าทางเลือกที่มีเสถียรภาพและความยืดหยุ่นสูง โดยในช่วงกลางวันระบบโซลาร์จะผลิตไฟฟ้าออกมาให้ใช้ และหากมีไฟฟ้าเหลือก็จะถูกนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงที่โซลาร์ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และยังเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองที่สามารถเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน หรือดึงมาใช้ในเวลากลางคืน โดยสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยมีไฮบริดอินเวอร์เตอร์ (Hybrid Inverter) ที่เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานไฟฟ้าจากหลายแหล่งไว้ใช้งานได้ทั้งต่อกับระบบของการไฟฟ้า (On grid) หรือไม่ต่อกับระบบของการไฟฟ้า (Off Grid) ซึ่งระบบนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้ไฟให้เสถียรตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท กิจการส่วนตัวบนเกาะ หรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ห้องเย็น อาหารแช่เย็น-แช่แข็ง โรงเหล็ก โรงพยาบาล เพื่อยกระดับสู่การเป็น ‘Eco Business’ ไปพร้อมกับสร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

บ้านปู เน็กซ์ ได้ดำเนินการติตดั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมีแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานไว้ใช้ โดยมีการควบคุมและสั่งการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของบ้านปู เน็กซ์ (Energy Management System) ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำอีกด้วย

#โซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน #ระบบไมโครกริด #Microgrid #BanpuNEXT #บ้านปูเน็กซ์