ภาคเอกชนรายแรกของไทย! “บ้านปู เน็กซ์” พัฒนา “ไมโครกริดครบวงจร” ช่วยธุรกิจบนเกาะประหยัดค่าไฟ มีพลังงานสะอาดใช้ 24 ชม.

ระบบผลิต-กักเก็บ-จ่ายไฟได้เสถียรในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

‘บ้านปู เน็กซ์’ เปิดตัว ‘ระบบไมโครกริด’ (Microgrid) ผลิต กักเก็บ และจ่ายไฟฟ้าภายในระบบเดียวแบบครบวงจรจากภาคเอกชนรายแรกของไทย โซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืนโมเดลใหม่ พลังงานสะอาด 100% ที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟ ลดมลภาวะ ยกระดับธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยระบบนี้จะเพิ่มศักยภาพการใช้ไฟให้เสถียรตลอด 24 ชั่วโมง ชูจุดเด่นใช้วัสดุคุณภาพสูง สั่งการ-ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และมอนิเตอร์เรียลไทม์อย่างแม่นยำ สามารถออกแบบระบบเหมาะกับลูกค้าแต่ละราย มีบริการให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนติดตั้ง จนถึงบริการหลังการขายครบวงจร ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท กิจการส่วนตัวบนเกาะ หรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง นำร่อง ‘มะลิ รีสอร์ท’ ยกระดับสู่การเป็น ‘อีโค รีสอร์ท’ รายแรกบนเกาะหลีเป๊ะที่ใช้พลังงานสะอาดจากระบบไมโครกริดครบวงจร ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ชุมชน และระบบนิเวศ

พลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนทั้งภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือน แต่บางพื้นที่ในประเทศไทยยังขาดแคลนไฟฟ้า หรือมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูกของบ้านปูฯ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงพัฒนาโซลูชันพลังงานฉลาดที่พร้อมช่วยสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ และโลกไปพร้อมๆ กัน โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบโซลาร์ทุกรูปแบบ และด้านระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง ต่อยอดร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาโซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืนสู่โมเดลใหม่ ‘ระบบไมโครกริด’

ระบบไมโครกริดของบ้านปู เน็กซ์ เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถผลิต กักเก็บ จ่ายไฟฟ้าภายในระบบเดียวได้อย่างครบวงจร ทำงานได้ทั้งแบบอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าหลัก หรือจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักก็ได้ ถือเป็นแหล่งไฟฟ้าทางเลือกที่มีเสถียรภาพ และความยืดหยุ่นสูง โดยในช่วงกลางวันระบบโซลาร์จะผลิตไฟฟ้าออกมาให้ใช้ และหากมีไฟฟ้าเหลือก็จะถูกนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงที่โซลาร์ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือดึงมาใช้ในเวลากลางคืน ทำให้มีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบนี้สามารถใช้เป็นแหล่งไฟฟ้าหลัก แหล่งไฟฟ้าสำรองในภาวะฉุกเฉิน หรือแหล่งไฟฟ้าเสริมร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องไม่มีสะดุด เหมาะสำหรับใช้งานในกลุ่มธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท หรือกิจการส่วนตัวบนเกาะที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีไม่เพียงพอ ซึ่งมักจะประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่มีราคาสูง แหล่งพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ ทำให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพต่ำ ซึ่งบ้านปู เน็กซ์สามารถออกแบบระบบให้ตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้าของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการระบบอย่างชาญฉลาดด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Energy Management System) ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการผลิต การใช้ไฟฟ้า สถานะของระบบ ยอดประหยัดพลังงาน และการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ล่าสุดนำร่องติดตั้งระบบไมโครกริดครบวงจร ‘มะลิ รีสอร์ท’ บนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ซึ่งเป็นรีสอร์ทบนเกาะที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟดีเซล ช่วยให้รีสอร์ทมีไฟฟ้าในการดำเนินกิจการ และต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยมลภาวะ สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ชุมชน และระบบนิเวศบนเกาะ ซึ่งปัจจุบันระบบไมโครกริดที่ออกแบบให้กับรีสอร์ท สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30% ต่อเดือน ประหยัดสูงสุดถึงปีละ 1 ล้านกว่าบาท* และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้กว่า 90 ตันต่อปี พร้อมยกระดับเป็นอีโค รีสอร์ทต้นแบบ เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ และสร้างจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาก่อนติดตั้ง ออกแบบระบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงบริการหลังการขายที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชม. พร้อมบริการดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ฟรีนานถึง 5 ปี (2 ครั้ง/ปี) และการรับประกันระบบ 5 ปี ผู้ประกอบการที่สนใจบริการฯ ลงทะเบียนได้ที่ https://cutt.ly/BanpuNEXT-microgrid-news หรือสอบถาม call center 02-095-6599

*ผลการประหยัดขึ้นอยู่กับรูปแบบระบบที่ติดตั้ง และปริมาณการใช้งานของแต่ละธุรกิจ

#BanpuNEXT #SmartEnergySolutionsforSustainability #Microgrid

####