บ้านปู เน็กซ์ ส่งโปรสุดกรีน! หนุนผู้ประกอบการทรานฟอร์มธุรกิจสู่ Smart Business ติดโซลาร์ แถมฟรี!! ระบบมอนิเตอร์พลังงาน และ EV Charger คุ้มค่าไปอีกขั้น

บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอาใจผู้ประกอบการยุค Net-Zero เปิดตัวบิ๊กโปรโมชัน ผสาน 3 โซลูชันด้านพลังงานมาช่วยเสริมธุรกิจให้ใช้พลังงานสะอาดครบวงจรยิ่งขึ้น ทั้งผลิตไฟฟ้า-มอนิเตอร์พลังงาน-ชาร์จไฟฟ้า เพียงติดโซลาร์กับบ้านปู เน็กซ์วันนี้ แถมฟรี!! ระบบมอนิเตอร์พลังงานเชิงลึกและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) พร้อมแพลตฟอร์ม* ชูไฮไลท์ช่วยธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดค่าไฟฟ้าได้จริง สร้างความคุ้มค่า และเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ รวมถึงช่วยลดการปล่อย CO2 เสริมภาพลักษณ์องค์กรยั่งยืน ผลักดันธุรกิจสู่ Smart Business พร้อมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ

โลกธุรกิจต่างกำลังมุ่งสู่ยุค Net-Zero โดยหนึ่งในกุญแจสำคัญที่หลายองค์กรนำมาใช้พัฒนาธุรกิจสู่การเป็น Smart และ Low-Carbon Business เพื่อสอดรับกับเทรนด์ Net-Zero คือ เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ซึ่งปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องสร้างอีโคซิสเต็มการใช้พลังงานสะอาดให้ครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างคุณค่ารอบด้านให้กับธุรกิจของลูกค้าและสังคม

บ้านปู เน็กซ์ ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู นำเสนอโซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืนแบบครบวงจร (Total Smart Energy Solutions) และสามารถออกแบบโซลูชันให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าใช้พลังงานสะอาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยนำ 3 โซลูชันสำคัญ ได้แก่ โซลูชันฉลาดผลิต (ระบบโซลาร์), โซลูชันฉลาดวิเคราะห์และ
จัดการพลังงาน (ระบบมอนิเตอร์พลังงาน) และโซลูชันฉลาดใช้ (สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) มาจัดโปรโมชันพิเศษ เมื่อติดตั้งระบบโซลาร์แบบลงทุนเอง ขนาด 300 กิโลวัตต์ ขึ้นไป* หรือติดตั้งระบบโซลาร์แบบบ้านปู เน็กซ์ลงทุนให้ ขนาด 500 กิโลวัตต์ ขึ้นไป ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ รับฟรีทันที! คุ้ม 2 ต่อ

คุ้มต่อที่ 1 รับฟรี ระบบมอนิเตอร์พลังงานเชิงลึก นาน 1 ปี มูลค่า 25,000 บาท แพลตฟอร์มสำหรับมอนิเตอร์การผลิตและใช้ไฟฟ้าจากจากระบบโซลาร์แบบเรียลไทม์และย้อนหลัง ตรวจสอบอัตราการใช้ไฟฟ้าแยกเป็นช่วงเวลาได้ทั้งแหล่งผลิตจากโซลาร์และแหล่งอื่นๆ และแจ้งเตือนความผิดปกติของการใช้พลังงานได้แบบเรียลไทม์ สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดธุรกิจ ประเมินค่าใช้จ่ายด้านพลังงานล่วงหน้า วางแผนลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงลดเวลาจากการทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี

คุ้มต่อที่ 2 รับฟรี สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) 1 จุด พร้อมแพลตฟอร์มจาก EVolt มูลค่า 175,000 บาท** รองรับรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ สามารถนำไปใช้ในธุรกิจที่ใช้รถ EV ในการเดินทางและขนส่งสินค้า หรือต่อยอดสร้างรายได้โดยเปิดเป็นบริการสถานีชาร์จแบบแชร์ริ่ง (Public Charger) โดยใช้แพลตฟอร์มจัดการระบบได้ฟรี 3 ปี** พร้อมการรับประกัน 2 ปี และศูนย์บริการช่วยเหลือทั่วประเทศตลอด 24 ชม.

นอกจากมีโซลูชันพลังงานฉลาดที่ครบวงจร บ้านปู เน็กซ์ ยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในการติดตั้งโซลาร์ทุกประเภท และให้บริการแบบครบทุกขั้นตอนในที่เดียว ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง พร้อมมีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ลูกค้าสามารถมอนิเตอร์การทำงานของระบบได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงมีบริการหลังการขายที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกอบการที่สนใจโปรโมชัน ลงทะเบียนได้ที่ https://cutt.ly/BanpuNEXT-SolarPro2022-PR หรือสอบถาม call center 
02-095-6599

*โปรโมชันไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลดโครงการ หรือของแถมอื่นได้

*ลูกค้าต้องลงนามในสัญญาติดตั้งระบบโซลาร์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มูลค่าการติดตั้ง EV Charger ยังไม่รวมค่าบริการลากสายไฟ ในกรณีที่ต้องมีการลากสายไฟระยะเกินกว่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และติดตั้งตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

#BanpuNEXT #บ้านปูเน็กซ์ #โซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน #โซลูชันฉลาดผลิต #โซลูชันฉลาดวิเคราะห์และจัดการพลังงาน #โซลูชันฉลาดใช้

เกี่ยวกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เพื่อให้ทุกชีวิตเข้าถึงโซลูชันพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด’ มุ่งสร้างการเติบโตที่สอดรับกับเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดแห่งอนาคต แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยยึดมั่นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ นำข้อมูลมาวิเคราะห์และขับเคลื่อน (Customer Centric & Data Driven) รวมถึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันพลังงานสะอาดผนวกกับเทคโนโลยี และฮาร์ดแวร์ต่อยอดเป็น ‘โซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน’ (Smart Energy Solutions for Sustainability) ประกอบด้วย โซลูชันฉลาดวิเคราะห์และการจัดการพลังงาน (Smart Data Analytics & Energy Management) โซลูชันฉลาดผลิต (Smart Energy Generation) โซลูชันฉลาดเก็บ (Smart Energy Storage) โซลูชันฉลาดใช้ (Smart Energy Utilization) และโซลูชันฉลาดหมุนเวียน (Smart Circular Economy) มาขับเคลื่อน 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า ธุรกิจอี-โมบิลิตี้ และธุรกิจพลังงานฉลาด เพื่อนำเสนอบริการได้อย่างครบวงจร สร้างความคุ้มค่า (Value for money) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) พร้อมพัฒนาทุกธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม www.banpunext.co.th | www.facebook.com/banpunext | www.linkedin.com/company/banpu-next-company-limited/