บ้านปู อินฟิเนอร์จีติดตั้งระบบโซลาร์แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา นำพลังงานแสงอาทิตย์ ส่องสว่างการศึกษาแก่เยาวชนในภาคอีสาน

จากนโยบายองค์กรและความมุ่งหวังส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านนวัตกรรมด้านพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ที่มีร่วมกันระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงเป็นจุดกำเนิดของ “โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา” ที่เมื่อเร็วๆ นี้ บ้านปู อินฟิเนอร์จีส่งมอบการติดตั้งระบบโซลาร์ให้กับโรงเรียน กำลังติดตั้ง 150 กิโลวัตต์ และให้ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าทั่วพื้นที่โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนมีชัยพัฒนาที่เน้นให้นักเรียนสร้างประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม และถือเป็นการส่งเสริมระบบการศึกษาไทยภายใต้กรอบ Education 4.0

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ กรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทบ้านปูฯ เชื่อในพลังของเยาวชนไทยว่าหากมีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จะเป็นพลังความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำด้านพลังงาน บ้านปูฯ ไม่เพียงมองหาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่จะมาตอบโจทย์การใช้งานที่เพิ่มขึ้นและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน แต่ยังมองหาโอกาสต่อยอดพลังงานเพื่อประโยชน์กับประเทศในด้านต่างๆ รวมไปถึงด้านการศึกษาที่บ้านปูฯ ส่งเสริมมาอย่างต่อเนืองยาวนาน เรามุ่งให้เยาวชนได้เรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย”

“ในวันนี้ ดิฉันยังได้นำวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า Banpu Heart มาสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ให้พวกเขามีใจรัก (passionate) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (innovative) และมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ (committed) เพราะเชื่อว่าคุณค่าเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม ไม่ว่าพวกเขาจะประกอบอาชีพใด หรือทำอะไรก็ตามในอนาคต”

นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและประธาน โรงเรียนมีชัยพัฒนา กล่าวว่า “โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นคนยุคใหม่ของสังคม ผ่านการเรียนการสอนที่เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนมีทั้งทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต โดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบ student-centric นอกจากนี้ ยังเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนและสังคมตั้งแต่ยังเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าเทอมด้วยการทำความดี ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ลองนำความรู้มาต่อยอดเป็นธุรกิจ เช่น ธุรกิจไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณบ้านปูฯ ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมของเยาวชนด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์อันไม่มีที่สิ้นสุด”

นางสาวศวิตา ติสระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีชัยพัฒนา กล่าวว่า “ดิฉันและเพื่อนๆ ตื่นเต้นและได้รับประโยชน์จากโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก โดยสามารถต่อยอดการทำแปลงผักสวนครัวรูปแบบใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับแบตเตอรี่ จากนั้น พ่วงเข้าปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้ ทำให้พวกเราได้คิดค้นวิธีใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย นอกจากนี้ พวกเรายังวางแผนที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมระบบปั๊มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตอีกด้วย”

เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บ้านปู อินฟิเนอร์จี ได้นำทีมวิศวกรไปให้ความรู้เรื่องเทรนด์พลังงานโลกและความสำคัญของการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทางเลือก รวมถึงการสาธิตวิธีการทำงานของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากประสบการณ์ที่เรามีความชำนาญ ในการออกแบบ ติดตั้งและวางระบบที่ได้มาตรฐานสากล

“บ้านปูฯ เชื่อว่าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จะเป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังของบ้านปูฯ ที่สามารถสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราเดินตามฝันของตนเองต่อไป” นางสมฤดี ชัยมงคล กล่าว