บ้านปู อินฟิเนอร์จีติดตั้งระบบโซลาร์แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานสะอาด

นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกขนาด 100,000 วัตต์ เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาด รับมอบโดยบาทหลวงมานะชัย ธาราชัย (ที่ 3 จากซ้าย)  อธิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2561 – จากเป้าหมายในการในการขับเคลื่อนประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยโซลูชันด้านพลังงานทดแทนที่มีความเสถียร ราคาเหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำความถนัดทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้านนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มาขยายโอกาสด้านการศึกษา โดยติดตั้งระบบโซลาร์ขนาด 100,000 วัตต์ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก จึงกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ใช้พลังงานสะอาดในการเรียนการสอนและฝึกอาชีพให้กับนักเรียน ประเมินว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากระบบ สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของโรงเรียนฯ ได้ถึง

ปีละประมาณ 480,000 บาท อีกทั้งยังมอบโอกาสให้กับนักเรียนช่างในทุกสาขา ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ทั้งจากการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์และเรียนรู้จากวิศวกรจากบริษัทบ้านปูฯ ซึ่งเป็นความมุ่งหวังของวิทยาลัยที่ต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมีความสนใจในแหล่งที่มาของพลังงาน รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคตที่จะมีประโยชน์ต่อไปในการหาเลี้ยงชีพในอนาคต

นางสาว กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “บ้านปู อินฟิเนอร์จี มีความเชื่อที่ว่า พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา และตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โครงการติดตั้งระบบโซลาร์ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เป็นอีกหนึ่งก้าวที่บ้านปู อินฟิเนอร์จี มีโอกาสสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนช่างในสาขาต่างๆ โดยบ้านปู อินฟิเนอร์จีได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนักเรียน “Infinergy Application” ให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ได้เห็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรียลไทม์ มองเห็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง รวมทั้งปริมาณการลดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ในอากาศ ทำให้เด็กๆ เห็นถึงความสำคัญของการรักษ์โลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการใช้พลังงานสะอาด บริษัทฯมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านพลังงานทางเลือกเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต จะเป็นพลังที่พัฒนาสังคมไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

บาทหลวงมานะชัย ธาราชัย อธิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กล่าวว่า “พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นนวัตกรรมทางพลังงานที่โรงเรียนสนับสนุนและปลูกฝังให้นักเรียนมีความสนใจและใฝ่รู้ในด้านนี้อยู่แล้ว การที่เราได้รับการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนจากบ้านปู อินฟิเนอร์จีเป็นทางออกที่จะช่วยลดค่าไฟในอนาคตได้ถึง 20 – 30% สำหรับดอนบอสโก เรามองเรื่องการลดค่าไฟเป็นเรื่องรอง แต่ที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งคือการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนของเราจะได้คุ้นเคยกับวิธีติดตั้ง ตลอดจนการใช้งาน เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ ทางวิทยาลัยต้องขอขอบคุณบริษัทบ้านปู อินฟิเนอร์จีที่ให้การสนับสนุนในโครงการนี้ ให้ทางวิทยาลัยมีแหล่งพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของทางวิทยาลัย รวมทั้งความก้าวหน้าให้อาชีพของพวกเขาต่อไป”

นายปิติ ลัดลอย นักเรียนชั้นปีที่ 3 สาขาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก หรือ น้องปีเตอร์ กล่าวว่า “การได้ศึกษาวิธีทำงานจากการสังเกตพี่ๆ วิศวกรจากบ้านปู อินฟิเนอร์จี ที่เข้ามาทำการติดตั้งระบบโซลาร์ในวิทยาลัย ทำให้ผมเข้าใจวิธีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และวิธีการติดตั้งระบบโซลาร์อย่างละเอียด ในฐานะนักเรียนช่างสาขาการพิมพ์ ผมจะทำงานไม่ได้เลยถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ การทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การพิมพ์ งานตัด และงานพับ ล้วนต้องใช้เครื่องจักรซึ่งอาศัยไฟฟ้าในการให้พลังงาน ผมคิดว่าระบบโซลาร์เป็นพลังงานสะอาดที่เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย เพราะมีแดดมาก ผมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จากการที่บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จีนำระบบมาติดตั้งให้โรงเรียน ทำให้เกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ ความสำคัญ และการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์ครับ”

“บ้านปู อินฟิเนอร์จี เชื่อว่า การที่นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกได้รับการปลูกฝังให้มีความสนใจในพลังงานทางเลือกในการเรียน ประกอบกับการที่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และศึกษาการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ทำงานจริง จะทำให้เกิดความเข้าใจในประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ของพลังงานทางเลือก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน และช่วยจุดประกายทางความคิดในเรื่องของนวัตกรรมด้านพลังงานแก่คนรุ่นใหม่อีกด้วย” นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กล่าว

แอปพลิเคชันเพื่อนักเรียน “Infinergy Application” ให้นักเรียนได้เห็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรียลไทม์

แอปพลิเคชันเพื่อนักเรียน “Infinergy Application” ให้นักเรียนได้เห็นปริมาณการลดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ในอากาศแบบเรียลไทม์