บ้านปู เน็กซ์ X สมาคมการตลาดฯ ปลุกชาว GenNEXT โชว์ไอเดียสร้าง “พลังงานฉลาด” ขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ สร้างธุรกิจ New S-curve

“บ้านปู เน็กซ์” ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จับมือ “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ MAT” ปลุกพลังความคิดเยาวชนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานสะอาดวิถีใหม่ โดยจัดโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 31 ภายใต้โจทย์ “Smart e-TukTuk ขับเคลื่อนอนาคตด้วยคน GenNEXT” อีกหนึ่งโครงการที่สานต่อแนวคิดของกลุ่มบ้านปู เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพ พร้อมอัปสกิลสู่การเป็นนักการตลาดและผู้ประกอบการในโลกธุรกิจยุคใหม่ พร้อมนำแนวคิดต่อยอดพัฒนาโซลูชันพลังงานฉลาดใหม่ๆ ที่สร้าง New S-curve ให้ธุรกิจ สนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้คนในสังคม

นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส-กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “บ้านปู เน็กซ์ นำกลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู มุ่งนำเสนอโซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน (Smart Energy Solutions for Sustainability) พร้อมสนับสนุนธุรกิจ และสังคมให้เป็น Net-Zero อีกทั้งสานต่อแนวคิดของบ้านปูที่ต้องการส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้และฝึกฝนจากประสบการณ์ตรง เกิดเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา และเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์พลังงานสะอาดวิถีใหม่ บ้านปู เน็กซ์ จึงร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award โดยนำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart e-TukTuk) พร้อมแพลตฟอร์มให้บริการมาเป็นโจทย์ท้าทายความสามารถน้อง ๆ เพราะปัจจุบันดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เราจึงนำมาผสานกับรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นรถที่สื่อถึงความเป็นไทย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการเดินทางตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ ที่ Mass Transit เข้าไม่ถึงและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งการโดยสาร-ขนส่งภายในองค์กรและให้บริการสาธารณะ (Microtransit) ถือเป็นโซลูชันพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับการเดินทางและขนส่งให้สมาร์ทและกรีนยิ่งขึ้น พร้อมสร้างคุณค่ารอบด้านให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น มอบความสะดวกทั้งการเดินทางและการควบคุมระบบ ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ตอบไลฟ์สไตล์การเดินทางของคนยุคใหม่ รวมถึงสนับสนุนการใช้ EV และสมาร์ทโมบิลิตี้ (Smart Mobility) ในประเทศไทย

การประกวดครั้งนี้ เปิดกว้างให้เยาวชนได้ฝึกแนวคิดการทำธุรกิจแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mindset) เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา (Pain Point) และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า ออกแบบโซลูชันและแพลตฟอร์มการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร โดยผสานจุดเด่นด้าน ‘Smart Hardware’ หรือการออกแบบตัวรถ และด้าน Software ‘Smart Application’ ที่ใช้งานง่าย สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เกิดเป็น New S-curve Product ที่โดดเด่นและแตกต่าง (Uniqueness)สร้างโอกาสทางการแข่งขันในธุรกิจ รวมถึงการวางกลยุทธ์และแผนการตลาด การจัดทำงบประมาณ รายได้และการคืนทุนที่สามารถให้บริการได้จริงในตลาด โดยผลงานทีมชนะเลิศจะถูกนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ Mobility As a Service (MaaS) ของบ้านปู เน็กซ์ในอนาคตด้วย”

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เราต้องการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน และฝึกฝนการทำงานเป็นทีมก่อนที่จะก้าวสู่สนามการทำงานจริง สำหรับโจทย์เรื่องเทคโนโลยีพลังงานสะอาดถือเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่าการประกวดที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันเทรนด์ Net-Zero กำลังเข้ามามีบทบาท และอยู่ในความสนใจของทุกคน น้อง ๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืนตามหลัก ESG และ SD ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยปีนี้มีน้อง ๆ สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 1,800 คน จาก 64 สถาบันทั่วประเทศ และในวันชี้แจงโจทย์ น้องๆ ให้การตอบรับสนใจข้อมูลธุรกิจนี้เป็นอย่างดี และมองว่าโจทย์ปีนี้แปลกใหม่ ท้าทาย และเชื่อว่าจะช่วยอัปสกิลพวกเขาไปอีกขั้น สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนยุคนี้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกและผู้คนให้ดีขึ้น สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้าย จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 7 ทีม และประกาศผล พร้อมมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565”

“เพราะเยาวชน GenNEXT เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดวิถีใหม่ และช่วยโลกสร้างความยั่งยืน
รอบด้าน อีกทั้งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตตามหลัก ESG และ SD เช่นเดียวกับบ้านปู เน็กซ์ ที่จะเดินหน้าพัฒนาโซลูชันพลังงานสะอาดใหม่ ๆ เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้คนในสังคมต่อไป” นางสาวกนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

#BanpuNEXT #บ้านปูเน็กซ์ #โซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน #JMAT_AWARD_31

ข้อมูลเพิ่มเติม www.banpunext.co.th | www.facebook.com/banpunext | www.linkedin.com/company/banpu-next-company-limited/