สัมนา : ทางลัดสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ มุ่งสู่ NET ZERO ด้วยนวัตกรรมพลังงาน”